DISCLAIMER

 

De Greef Werving & Selectie B.V. te Eindhoven is een zelfstandige onderneming met twee hoofddoelstellingen:

1. bemiddelen bij het (tijdelijk) plaatsen van personeel (M/V), dat werkeloos is c.q. op zoek is naar een nieuwe uitdaging in hun carrière of   anderszins op zoek is naar een nieuwe arbeidsrelatie. 

2. het in opdracht op de arbeidsmarkt kandidaten traceren en interesseren voor een bij de opdrachtgever openstaande vacature.

De Greef Werving & Selectie B.V. staat onder nummer 17205910 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant; directeur/eigenaar is P.M. de Greef.   

De informatie op onze site wordt uiterst zorgvuldig samengesteld en onze vacature-database wordt met regelmaat geactualiseerd. Desondanks kan het voorkomen, dat een vermelde vacature reeds werd vervuld of om een andere reden niet meer beschikbaar is. De Greef Werving & Selectie B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten op de website en aan de inhoud van de website kan geen enkel recht worden ontleend.

 

PRIVACYVERKLARING  

 

De Greef Werving & Selectie B.V. onderschrijft de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zet zich in om op een betrouwbare en veilige wijze met uw personalia om te gaan.

Door een beroep te doen op personeelsbemiddeling door De Greef Werving & Selectie B.V. geeft u automatisch toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht. 

Personalia worden op schriftelijk verzoek van betrokkene onmiddellijk uit het administratieve systeem van De Greef Werving & Selectie B.V. verwijderd. 

 

COPYRIGHT 2015

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder vooraf schriftelijke toestemming van De Greef Werving & Selectie B.V..

 

terug naar HOME >>