DISCLAIMER

 

De GreefAdvice4U te Eindhoven is een zelfstandige onderneming met drie hoofddoelstellingen:

1. het voeren van (interim) management en verrichten van advieswerkzaamheden;

2. bemiddelen bij het (tijdelijk) plaatsen van personeel (M/V), dat werkeloos is c.q. op zoek is naar een nieuwe uitdaging in hun carrière of   anderszins op zoek is naar een nieuwe arbeidsrelatie;

3. het in opdracht op de arbeidsmarkt kandidaten traceren en interesseren voor een bij de opdrachtgever openstaande vacature;

De GreefAdvice4U staat onder nummer 17182880 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant; directeur/eigenaar is P.M. de Greef.   

 

 

PRIVACYVERKLARING  

 

De GreefAdvice4U onderschrijft de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zet zich in om op een betrouwbare en veilige wijze met uw personalia om te gaan.

Door een beroep te doen op personeelsbemiddeling door De GreefAdvice4U geeft u automatisch toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht. 

Personalia worden op schriftelijk verzoek van betrokkene onmiddellijk uit het administratieve systeem van De GreefAdvice4U verwijderd. 

 

COPYRIGHT 2020

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder vooraf schriftelijke toestemming van De GreefAdvice4U.

 

terug naar HOME >>