Waarom De GreefAdvice4U inschakelen?

 

De no-nonsens aanpak van de interim-manager spreekt vele opdrachtgevers aan.
Na een heldere probleemstelling en een gespecificeerde omschrijving van de opdracht gaat de interim-manager direct aan de slag.

 

De GreefAdvice4U durft te stellen zich te onderscheiden van andere interim-managementbureaus door de directe aanpak en door van meet af aan doelgericht probleemoplossend te werk te gaan, daarbij rekening houdend met bedrijfsomstandig-heden, waarin de opdrachtgever(s) en het betrokken personeel zich bevinden.

 

fotolia71871607.jpg

Door korte en heldere communicatielijnen en duidelijk geformuleerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden weten alle betrokkenen tijdig waarmee zij rekening dienen te houden en welke onderling in goed overleg overeengekomen spelregels/ protocollen voor beide partijen van kracht zijn.

Met voor allen één gezamenlijk belang: alle doelstellingen van het project conform gemaakte afspraken tot een goed einde brengen.

Gedurende de looptijd van het project wordt doorlopend wederzijds feedback gegeven en wordt de doelstelling zonodig bijgesteld.

Een en ander uiteraard steeds in goed overleg met de opdrachtgever.

Interim-Management

 

De GreefAdvice4U voert opdrachten uit voor zowel het bedrijfsleven als voor de (semi-)overheid en kan dienstbaar zijn op onderstaande vakgebieden:

 • tijdelijk waarnemen van (financieel) management bij onvoorzien vertrek of uitval van een functionaris binnen Uw organisatie. Een nieuwe kandidaat is vaak niet direct beschikbaar. De interim-manager kan tijdelijk zorgen voor een oplossing op korte termijn.
 • tijdelijk invullen van een functie om het veranderingsproces binnen Uw organisatie/afdeling te begeleiden en te ondersteunen. De interim-manager staat vaak wat verder van de materie af en kan beter knopen doorhakken bij het doorvoeren van organisatie- wijzigingen zonder de diverse belangen uit het oog te verliezen.
 • tijdelijke projecten begeleiden, waarbij gedacht kan worden aan de implementatie van nieuwe financiele systemen of automatiserings-vraagstukken, waarbij vaak extra mankracht is vereist, omdat bijvoorbeeld de aanwezige personele capaciteit niet in voldoende mate aanwezig is.
 • tijdelijk interne problemen binnen uw organisatie analyseren en mogelijke oplossingen aandragen. Dat kan zijn op het personele organisatorische vlak, maar ook bijvoorbeeld bij tijdelijke krapte in uw werkkapitaal door tegenvallende resultaten of onstuimige groei.
 • Opmaken van (geconsolideerde) jaarrekeningen
 • Verzorgen van fiscale aangiftes
 • Voeren van financiele administratie

Organisatie Advies

 

 

De GreefAdvice4U voert opdrachten uit voor zowel het bedrijfsleven als voor de (semi-)overheid en heeft meer dan voldoende expertise in huis voor het aanvaarden en uitvoeren van opdrachten op onderstaande vakgebieden:

 • adviseren en begeleiden van directies bij het doorvoeren van her- structureringen van een bedrijf of een onderdeel hiervan;
 • adviseren bij vraagstukken ter verbetering van het rendement/ bedrijfsresultaat;
 • adviseren bij financieringsvraagstukken;
 • verbeteren van de interne controle/ administratieve organisatie;
 • opzetten van management informatie (systemen);
 • begeleiding en advies bij bedrijfs- overname(n);
 • desgevraagd uitvoeren van due diligence onderzoeken;
 • fungeren als klankbordfunctie voor de directie.

 

fotolia72757566.jpg