Nieuws

‘Aantal eenmanszaken blijft maar stijgen:nu ruim 1.2 miljoen zzp-ers’

 

Het aantal eenmanszaken is in 2019 opnieuw sterk gestegen in Nederland. Door een toename van nog eens 159.000 zelf- standigen staat de teller nu op ruim 1.2 miljoen.

In 2019 werd met ruim 207.000 duizend een recordaantal nieuwe bedrijven opgericht, zo'n 23.000 meer dan het jaar ervoor. Daarmee telt ons land nu 1.85 miljoen actieve bedrijven, blijkt uit cijfers van het CBS.

 

Ruim driekwart van de nieuwe bedrijven waren eenmanszaken, waarmee er in een jaar tijd een kleine 159.000 zzp-ers bijkwamen.

 

VERDUBBELING SINDS 2007

 

Al sinds 2007 vormen eenmanzaken de grootste groep binnen de startende bedrijven.Sindsdien neemt dit aantal ieder jaar toe. Het gevolg is dat het aantal eenmanszaken in deze periode bijna is verdubbeld van 568.000 naar ruim 1.2 miljoen.

 

Twee derde van alle Nederlandse bedrijven zijn nu eenmanszaken. Ter vergelijking: in 2007 was dat iets meer dan de helft.

 

In alle bracnches nam het aantal bedrijven toe; net als afgelopen jaar werden er vooral veel bedrijven opgericht in de vrij brede categorie zakelijke dienstverlening.

 

 

Bron: RTL-Z

Werkloosheidspercentages Europa

 

Het werkloosheidspercentage voor zowel Nederland als heel Europa neemt al maanden niet meer af, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemiddeld is het percentage in de landen van de Europese Unie sinds mei 2019 niet meer onder de 6.3 procent gekomen, en in Nederland is sinds augustus 2019 niet minder dan 3.5 procent werkloosheid gemeten.

 

Van maart tot en met mei 2019 was in Nederland nog een iets lager percentage van 3.3 procent te zien. Dat was de laagste werkloosheid gemeten  sinds het begin van de economische crisis in 2008.

 

Na het voorjaar in 2019 vond een lichte stijging plaats naar 3.5 procent; een percentage da nog steeds aanhoudt. Daarmee staat Nederland op dit moment binnen de EU in de top zes van landen met de laagste werkloosheid.

 

In de 27-EU landen zijn grote verschillen te zien. Zo kampen Griekenland en Spanje met een relatief hoge werkloosheid, met respectievelijk 16.8 en 14.2 procent van de beroepsbevolking. In vergelijking met Nederland doen alleen Malta, Polen, Duitsland en Tsjchie het beter. Hongarije scoort even goed als Nederland.

 

Vanaf mei 2019 daalde het percentage in twaalf van de EU-lidstaten, terwijl er in acht landen een stijging te zien was. Ook bleef de werkloosheid in acht landen op peil.

 

Het CBS baseert zich voor de EU op gegevens die lopen tot en met oktober 2019, en voor Nederland op cijfers tot en met november 2019.

 

Bron: CBS

 

 

 

 Ontslag voor of na 1 juli 2015?

 

Wel vervalt per 1 juli de nu gebruikelijke vergoeding bij ontslag via de kantonrechter. De rechter kent dan bij ieder ontslag uit een dienstverband van ten minste twee jaar een verplichte transitievergoeding toe. Die vergoeding is veel lager dan de vergoeding op basis van de kantonrechtsformule.

Overigens blijft het ook na 1 juli mogelijk om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, waarbij de werknemer recht op WW heeft. Nieuw daarbij is een wettelijke bedenktijd voor de werknemer van 14 dagen. Hoe hoog in dit geval een beëindigingsvergoeding zal zijn, is een kwestie van onderhandeling.

Let op Een zorgvuldige vastlegging van het functioneren in het personeelsdossier is belangrijker dan ooit. De werkgever dient actief te kijken naar scholing en herplaatsing. Ook dat dient vastgelegd te worden.

Uit het voorgaande hebt u al wel begrepen dat 'ontslag voor of na 1 juli 2015' om deskundige begeleiding vraagt.

 

Bron: Fiscount.nl

 

terug naar HOME >>