Peter de Greef 

 

Hij vestigde zich als zelfstandig ondernemer in 2005.

 

Gedurende 35 jaar heeft hij ruime ervaring opgedaan op een breed financieel, economisch en organisatorisch terrein.

 

Deze brede kennis en ervaring gebruikt hij nu alweer 15 jaar dagelijks bij het vervullen van diverse interim-projecten.

Brede expertise, ervaring en specialisatie
Onze opdrachtgevers zijn via De GreefAdvice4U verzekerd van de inzet van een ervaren interim-manager. Deze ervaring heeft hij opgedaan bij diverse bedrijven in uiteenlopende branches. 


Opdrachtgevers kunnen verzekerd zijn van flexibel en adequaat inspelen op door hen geformuleerde behoeften en wensen.

 

De GreefAdvice4U besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de samenwerking en de communicatie met cliënten.

Door aandachtig te luisteren naar de probleemstelling door opdrachtgevers en rekening te houden met omstandigheden waaronder moet worden gewerkt, worden opdrachten (overwegend) succesvol afgerond.

 

De beste oplossing dient te ontstaan uit een combinatie van eigen kennis en ervaring, die aanwezig is binnen de eigen organisatie en de externe deskundigheid van de ingeschakelde interim-manager.

 

Communicatie, betrouwbaarheid, betrokkenheid en gedrevenheid zijn de sleutelwoorden, waarmee De GreefAdvice4U opdrachten uitvoert.

 

De succesvolle afronding van een opdracht is mede gebaseerd op een klimaat van onderling vertrouwen en een vruchtbare samenwerking tussen opdrachtgever en de interim-manager.

Wij hechten hieraan veel waarde bij de verlening van onze diensten.

 

 terug naar HOME >>